تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور pataya04 نام تور 4شب بانکوک+3 شب پاتایا ویژه نوروز با ماهان تعداد شب 7 مقصد نهایی بانکوک + پاتایا ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/03/27 شمسی : 1396/01/07
گالری
بانکوک+پاتایا
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
I-Residence Sathorn+SunShline Hotel&Residence(بانکوک + پاتایا)هتل I-Residence Sathorn+SunShline Hotel&Residence (BB)
49,100,000
44,700,000
 
41,700,000
44,300,000
Forum Park+Golden Beach(بانکوک + پاتایا)هتل Forum Park+Golden Beach (BB)
49,400,000
44,900,000
 
41,700,000
44,500,000
Forum Park+Aone Star(بانکوک + پاتایا)هتل Forum Park+Aone Star (BB)
49,400,000
44,900,000
 
41,700,000
44,500,000
Ibis Sathorn+Ibis Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Ibis Sathorn+Ibis Pattaya (BB)
52,300,000
46,400,000
 
42,200,000
45,800,000
Eastin Bangkok+Sunbeam Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Eastin Bangkok+Sunbeam Hotel (BB)
54,500,000
47,500,000
 
42,600,000
46,800,000
Asia Bangkok+Asia Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Asia Bangkok+Asia Pattaya (BB)
55,500,000
48,000,000
 
42,800,000
47,300,000
Montien Bangkok+A-one Royal Cruise(بانکوک + پاتایا)هتل Montien Bangkok+A-one Royal Cruise (BB)
55,800,000
48,100,000
 
42,800,000
47,300,000
Mandarin By Centerpoint+Vista Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Mandarin By Centerpoint+Vista Pattaya (BB)
56,700,000
48,600,000
 
43,000,000
47,800,000
Montien Bangkok+The Imperial Pattaya Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Montien Bangkok+The Imperial Pattaya Hotel (BB)
57,600,000
49,000,000
 
43,200,000
48,200,000
Novotel Platinum+The Bayview Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Novotel Platinum+The Bayview Hotel (BB)
63,100,000
51,800,000
 
44,100,000
50,700,000
The Sukosol Hotel+Siam Bayshore Resort(بانکوک + پاتایا)هتل The Sukosol Hotel+Siam Bayshore Resort (BB)
64,000,000
52,200,000
 
44,300,000
51,000,000
Ramada Plaza+Garden Cliff(بانکوک + پاتایا)هتل Ramada Plaza+Garden Cliff (BB)
64,100,000
52,300,000
 
44,300,000
51,100,000
Pullman Bangkok Hotel G+Pullman Pattaya Hotel G(بانکوک + پاتایا)هتل Pullman Bangkok Hotel G+Pullman Pattaya Hotel G (BB)
70,000,000
55,200,000
 
45,300,000
53,700,000
Holiday Inn Silom+Holiday Inn Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Holiday Inn Silom+Holiday Inn Pattaya (BB)
70,200,000
55,300,000
 
45,400,000
53,900,000
Royal Orchid Sheraton+Intercontinental(بانکوک + پاتایا)هتل Royal Orchid Sheraton+Intercontinental (BB)
75,000,000
57,700,000
 
46,200,000
56,000,000
Le Merdien BKK Plaza Athene+Royal Cliff(بانکوک + پاتایا)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Royal Cliff (BB)
77,600,000
59,000,000
 
46,600,000
57,200,000
هتل قیمت به ریال

I-Residence Sathorn+SunShline Hotel&Residence(بانکوک + پاتایا)هتل I-Residence Sathorn+SunShline Hotel&Residence (BB)

یک تخته 49,100,000
دو تخته 44,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 41,700,000
کودک 12-6 44,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Forum Park+Golden Beach(بانکوک + پاتایا)هتل Forum Park+Golden Beach (BB)

یک تخته 49,400,000
دو تخته 44,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 41,700,000
کودک 12-6 44,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Forum Park+Aone Star(بانکوک + پاتایا)هتل Forum Park+Aone Star (BB)

یک تخته 49,400,000
دو تخته 44,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 41,700,000
کودک 12-6 44,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ibis Sathorn+Ibis Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Ibis Sathorn+Ibis Pattaya (BB)

یک تخته 52,300,000
دو تخته 46,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 42,200,000
کودک 12-6 45,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Eastin Bangkok+Sunbeam Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Eastin Bangkok+Sunbeam Hotel (BB)

یک تخته 54,500,000
دو تخته 47,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 42,600,000
کودک 12-6 46,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Asia Bangkok+Asia Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Asia Bangkok+Asia Pattaya (BB)

یک تخته 55,500,000
دو تخته 48,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 42,800,000
کودک 12-6 47,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Montien Bangkok+A-one Royal Cruise(بانکوک + پاتایا)هتل Montien Bangkok+A-one Royal Cruise (BB)

یک تخته 55,800,000
دو تخته 48,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 42,800,000
کودک 12-6 47,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mandarin By Centerpoint+Vista Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Mandarin By Centerpoint+Vista Pattaya (BB)

یک تخته 56,700,000
دو تخته 48,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 43,000,000
کودک 12-6 47,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Montien Bangkok+The Imperial Pattaya Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Montien Bangkok+The Imperial Pattaya Hotel (BB)

یک تخته 57,600,000
دو تخته 49,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 43,200,000
کودک 12-6 48,200,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Platinum+The Bayview Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Novotel Platinum+The Bayview Hotel (BB)

یک تخته 63,100,000
دو تخته 51,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 44,100,000
کودک 12-6 50,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Sukosol Hotel+Siam Bayshore Resort(بانکوک + پاتایا)هتل The Sukosol Hotel+Siam Bayshore Resort (BB)

یک تخته 64,000,000
دو تخته 52,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 44,300,000
کودک 12-6 51,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ramada Plaza+Garden Cliff(بانکوک + پاتایا)هتل Ramada Plaza+Garden Cliff (BB)

یک تخته 64,100,000
دو تخته 52,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 44,300,000
کودک 12-6 51,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pullman Bangkok Hotel G+Pullman Pattaya Hotel G(بانکوک + پاتایا)هتل Pullman Bangkok Hotel G+Pullman Pattaya Hotel G (BB)

یک تخته 70,000,000
دو تخته 55,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 45,300,000
کودک 12-6 53,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday Inn Silom+Holiday Inn Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Holiday Inn Silom+Holiday Inn Pattaya (BB)

یک تخته 70,200,000
دو تخته 55,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 45,400,000
کودک 12-6 53,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Orchid Sheraton+Intercontinental(بانکوک + پاتایا)هتل Royal Orchid Sheraton+Intercontinental (BB)

یک تخته 75,000,000
دو تخته 57,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 46,200,000
کودک 12-6 56,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Merdien BKK Plaza Athene+Royal Cliff(بانکوک + پاتایا)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Royal Cliff (BB)

یک تخته 77,600,000
دو تخته 59,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 46,600,000
کودک 12-6 57,200,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر 30کیلو بار-7شب اقامت در هتل با صبحانه
توضیحات

مدارک لازم جهت اخذ ویزا: اصل پاسپورت باحداقل 7 ماه اعتبار- 1 قطعه عکس رنگی  3×4 – کپی شناسنامه-کپی کارت ملی –آدرس- برگه مشخصات فردی پرینت حساب بانکی (مانده حساب بالای 5000000 تومان ) واچرهتل

 

- نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.

- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشوربه عهده مسافرمیباشد.

- پرواز و هتل  به صورت چارتری میباشد ودرصورت کنسلی هیچگونه مبلغی استرداد نخواهد شد.

- درصورت عدم صدور ویزا ازطرف سفارت تایلند شرکت رهام  گشت به هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .

- پرداخت 50% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.

- در صورت عدم کانفرم هتل ،هتل مشابه جایگزین میگردد.

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top