تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور pataya04 نام تور 4شب بانکوک+3 شب پاتایا ویژه نوروز با ماهان تعداد شب 7 مقصد نهایی بانکوک + پاتایا ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/03/27 شمسی : 1396/01/07
گالری
بانکوک+پاتایا
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
I-Residence Sathorn+SunShline Hotel&Residence(بانکوک + پاتایا)هتل I-Residence Sathorn+SunShline Hotel&Residence (BB)
39,100,000
34,700,000
 
31,700,000
34,300,000
Forum Park+Golden Beach(بانکوک + پاتایا)هتل Forum Park+Golden Beach (BB)
39,400,000
34,900,000
 
31,700,000
34,500,000
Forum Park+Aone Star(بانکوک + پاتایا)هتل Forum Park+Aone Star (BB)
39,400,000
34,900,000
 
31,700,000
34,500,000
Ibis Sathorn+Ibis Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Ibis Sathorn+Ibis Pattaya (BB)
42,300,000
36,400,000
 
32,200,000
35,800,000
Eastin Bangkok+Sunbeam Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Eastin Bangkok+Sunbeam Hotel (BB)
44,500,000
37,500,000
 
32,600,000
36,800,000
Asia Bangkok+Asia Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Asia Bangkok+Asia Pattaya (BB)
45,500,000
38,000,000
 
32,800,000
37,300,000
Montien Bangkok+A-one Royal Cruise(بانکوک + پاتایا)هتل Montien Bangkok+A-one Royal Cruise (BB)
45,800,000
38,100,000
 
32,800,000
37,300,000
Mandarin By Centerpoint+Vista Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Mandarin By Centerpoint+Vista Pattaya (BB)
46,700,000
38,600,000
 
33,000,000
37,800,000
Montien Bangkok+The Imperial Pattaya Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Montien Bangkok+The Imperial Pattaya Hotel (BB)
47,600,000
39,000,000
 
33,200,000
38,200,000
Novotel Platinum+The Bayview Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Novotel Platinum+The Bayview Hotel (BB)
53,100,000
41,800,000
 
34,100,000
40,700,000
The Sukosol Hotel+Siam Bayshore Resort(بانکوک + پاتایا)هتل The Sukosol Hotel+Siam Bayshore Resort (BB)
54,000,000
42,200,000
 
34,300,000
41,000,000
Ramada Plaza+Garden Cliff(بانکوک + پاتایا)هتل Ramada Plaza+Garden Cliff (BB)
54,100,000
42,300,000
 
34,300,000
41,100,000
Pullman Bangkok Hotel G+Pullman Pattaya Hotel G(بانکوک + پاتایا)هتل Pullman Bangkok Hotel G+Pullman Pattaya Hotel G (BB)
60,000,000
45,200,000
 
35,300,000
43,700,000
Holiday Inn Silom+Holiday Inn Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Holiday Inn Silom+Holiday Inn Pattaya (BB)
60,200,000
45,300,000
 
35,400,000
43,900,000
Royal Orchid Sheraton+Intercontinental(بانکوک + پاتایا)هتل Royal Orchid Sheraton+Intercontinental (BB)
65,000,000
47,700,000
 
36,200,000
46,000,000
Le Merdien BKK Plaza Athene+Royal Cliff(بانکوک + پاتایا)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Royal Cliff (BB)
67,600,000
49,000,000
 
36,600,000
47,200,000
هتل قیمت به ریال

I-Residence Sathorn+SunShline Hotel&Residence(بانکوک + پاتایا)هتل I-Residence Sathorn+SunShline Hotel&Residence (BB)

یک تخته 39,100,000
دو تخته 34,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 31,700,000
کودک 12-6 34,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Forum Park+Golden Beach(بانکوک + پاتایا)هتل Forum Park+Golden Beach (BB)

یک تخته 39,400,000
دو تخته 34,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 31,700,000
کودک 12-6 34,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Forum Park+Aone Star(بانکوک + پاتایا)هتل Forum Park+Aone Star (BB)

یک تخته 39,400,000
دو تخته 34,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 31,700,000
کودک 12-6 34,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ibis Sathorn+Ibis Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Ibis Sathorn+Ibis Pattaya (BB)

یک تخته 42,300,000
دو تخته 36,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 32,200,000
کودک 12-6 35,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Eastin Bangkok+Sunbeam Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Eastin Bangkok+Sunbeam Hotel (BB)

یک تخته 44,500,000
دو تخته 37,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 32,600,000
کودک 12-6 36,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Asia Bangkok+Asia Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Asia Bangkok+Asia Pattaya (BB)

یک تخته 45,500,000
دو تخته 38,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 32,800,000
کودک 12-6 37,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Montien Bangkok+A-one Royal Cruise(بانکوک + پاتایا)هتل Montien Bangkok+A-one Royal Cruise (BB)

یک تخته 45,800,000
دو تخته 38,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 32,800,000
کودک 12-6 37,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mandarin By Centerpoint+Vista Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Mandarin By Centerpoint+Vista Pattaya (BB)

یک تخته 46,700,000
دو تخته 38,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 33,000,000
کودک 12-6 37,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Montien Bangkok+The Imperial Pattaya Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Montien Bangkok+The Imperial Pattaya Hotel (BB)

یک تخته 47,600,000
دو تخته 39,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 33,200,000
کودک 12-6 38,200,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Platinum+The Bayview Hotel(بانکوک + پاتایا)هتل Novotel Platinum+The Bayview Hotel (BB)

یک تخته 53,100,000
دو تخته 41,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 34,100,000
کودک 12-6 40,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Sukosol Hotel+Siam Bayshore Resort(بانکوک + پاتایا)هتل The Sukosol Hotel+Siam Bayshore Resort (BB)

یک تخته 54,000,000
دو تخته 42,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 34,300,000
کودک 12-6 41,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ramada Plaza+Garden Cliff(بانکوک + پاتایا)هتل Ramada Plaza+Garden Cliff (BB)

یک تخته 54,100,000
دو تخته 42,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 34,300,000
کودک 12-6 41,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pullman Bangkok Hotel G+Pullman Pattaya Hotel G(بانکوک + پاتایا)هتل Pullman Bangkok Hotel G+Pullman Pattaya Hotel G (BB)

یک تخته 60,000,000
دو تخته 45,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 35,300,000
کودک 12-6 43,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday Inn Silom+Holiday Inn Pattaya(بانکوک + پاتایا)هتل Holiday Inn Silom+Holiday Inn Pattaya (BB)

یک تخته 60,200,000
دو تخته 45,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 35,400,000
کودک 12-6 43,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Orchid Sheraton+Intercontinental(بانکوک + پاتایا)هتل Royal Orchid Sheraton+Intercontinental (BB)

یک تخته 65,000,000
دو تخته 47,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 36,200,000
کودک 12-6 46,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Merdien BKK Plaza Athene+Royal Cliff(بانکوک + پاتایا)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Royal Cliff (BB)

یک تخته 67,600,000
دو تخته 49,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 36,600,000
کودک 12-6 47,200,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر 30کیلو بار-7شب اقامت در هتل با صبحانه
توضیحات

مدارک لازم جهت اخذ ویزا: اصل پاسپورت باحداقل 7 ماه اعتبار- 1 قطعه عکس رنگی  3×4 – کپی شناسنامه-کپی کارت ملی –آدرس- برگه مشخصات فردی پرینت حساب بانکی (مانده حساب بالای 5000000 تومان ) واچرهتل

 

- نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.

- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشوربه عهده مسافرمیباشد.

- پرواز و هتل  به صورت چارتری میباشد ودرصورت کنسلی هیچگونه مبلغی استرداد نخواهد شد.

- درصورت عدم صدور ویزا ازطرف سفارت تایلند شرکت رهام  گشت به هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .

- پرداخت 50% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.

- در صورت عدم کانفرم هتل ،هتل مشابه جایگزین میگردد.

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top