تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور puket04 نام تور 4شب بانکوک+3شب پوکت ویژه نوروز با ماهان تعداد شب 7 مقصد نهایی بانکوک + پوکت ایرلاین پرواز ماهان وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/03/27 شمسی : 1396/01/07
گالری
پوکت+بانکوک
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Forum Park+Blue Sky Patong(بانکوک + پوکت)هتل Forum Park+Blue Sky Patong (BB)
54,400,000
50,400,000
 
47,400,000
50,100,000
Forum Park+The Brothers Residence(بانکوک + پوکت)هتل Forum Park+The Brothers Residence (BB)
55,200,000
50,800,000
 
47,600,000
50,400,000
I-Residence Sathorn+Ibis Patong(بانکوک + پوکت)هتل I-Residence Sathorn+Ibis Patong (BB)
57,200,000
51,800,000
 
48,200,000
51,400,000
Ibis Sathorn+Ibis Patong(بانکوک + پوکت)هتل Ibis Sathorn+Ibis Patong (BB)
58,900,000
52,700,000
 
48,200,000
52,100,000
Eastin Bangkok+Ashlee Plaza(بانکوک + پوکت)هتل Eastin Bangkok+Ashlee Plaza (BB)
60,300,000
53,400,000
 
48,500,000
52,700,000
Eastin Bangkok+Eastin Easy HKT(بانکوک + پوکت)هتل Eastin Bangkok+Eastin Easy HKT (BB)
60,500,000
53,500,000
 
48,500,000
52,800,000
Novotel Silom+Ashlee Height(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Silom+Ashlee Height (BB)
63,200,000
54,800,000
 
49,000,000
54,000,000
Asia Bangkok+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Asia Bangkok+Duangit Resort (BB)
65,500,000
56,000,000
 
49,400,000
55,000,000
Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort (BB)
66,200,000
56,300,000
 
49,500,000
55,300,000
Holiday Inn Silom+Swissotel Hotel Phuket(بانکوک + پوکت)هتل Holiday Inn Silom+Swissotel Hotel Phuket (BB)
69,800,000
58,100,000
 
50,100,000
57,000,000
Novotel Platinum+Deevana Plaza(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Platinum+Deevana Plaza (BB)
70,700,000
58,600,000
 
50,300,000
57,400,000
Ramada Plaza+Grand Mercure(بانکوک + پوکت)هتل Ramada Plaza+Grand Mercure (BB)
74,000,000
60,200,000
 
50,900,000
58,900,000
Pullman Bangkok Hotel G+Milleniem Resort(بانکوک + پوکت)هتل Pullman Bangkok Hotel G+Milleniem Resort (BB)
75,500,000
61,000,000
 
51,100,000
59,500,000
Royal Orchid Sheraton+Milleniem Resort(بانکوک + پوکت)هتل Royal Orchid Sheraton+Milleniem Resort (BB)
80,300,000
63,400,000
 
52,000,000
61,700,000
Le Merdien BKK Plaza Athene+Hyatt Regency(بانکوک + پوکت)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Hyatt Regency (BB)
89,600,000
68,100,000
 
53,600,000
65,900,000
Le Merdien BKK Plaza Athene+Lemeredien Phucket(بانکوک + پوکت)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Lemeredien Phucket (BB)
97,900,000
72,200,000
 
55,100,000
69,600,000
Plaza Athenee Bangkok+Lemeredien Phucket(بانکوک + پوکت)هتل Plaza Athenee Bangkok+Lemeredien Phucket (BB)
100,700,000
73,600,000
 
55,500,000
70,900,000
هتل قیمت به ریال

Forum Park+Blue Sky Patong(بانکوک + پوکت)هتل Forum Park+Blue Sky Patong (BB)

یک تخته 54,400,000
دو تخته 50,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 47,400,000
کودک 12-6 50,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Forum Park+The Brothers Residence(بانکوک + پوکت)هتل Forum Park+The Brothers Residence (BB)

یک تخته 55,200,000
دو تخته 50,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 47,600,000
کودک 12-6 50,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

I-Residence Sathorn+Ibis Patong(بانکوک + پوکت)هتل I-Residence Sathorn+Ibis Patong (BB)

یک تخته 57,200,000
دو تخته 51,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 48,200,000
کودک 12-6 51,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ibis Sathorn+Ibis Patong(بانکوک + پوکت)هتل Ibis Sathorn+Ibis Patong (BB)

یک تخته 58,900,000
دو تخته 52,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 48,200,000
کودک 12-6 52,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Eastin Bangkok+Ashlee Plaza(بانکوک + پوکت)هتل Eastin Bangkok+Ashlee Plaza (BB)

یک تخته 60,300,000
دو تخته 53,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 48,500,000
کودک 12-6 52,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Eastin Bangkok+Eastin Easy HKT(بانکوک + پوکت)هتل Eastin Bangkok+Eastin Easy HKT (BB)

یک تخته 60,500,000
دو تخته 53,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 48,500,000
کودک 12-6 52,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Silom+Ashlee Height(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Silom+Ashlee Height (BB)

یک تخته 63,200,000
دو تخته 54,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 49,000,000
کودک 12-6 54,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Asia Bangkok+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Asia Bangkok+Duangit Resort (BB)

یک تخته 65,500,000
دو تخته 56,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 49,400,000
کودک 12-6 55,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort (BB)

یک تخته 66,200,000
دو تخته 56,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 49,500,000
کودک 12-6 55,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday Inn Silom+Swissotel Hotel Phuket(بانکوک + پوکت)هتل Holiday Inn Silom+Swissotel Hotel Phuket (BB)

یک تخته 69,800,000
دو تخته 58,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 50,100,000
کودک 12-6 57,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Platinum+Deevana Plaza(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Platinum+Deevana Plaza (BB)

یک تخته 70,700,000
دو تخته 58,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 50,300,000
کودک 12-6 57,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ramada Plaza+Grand Mercure(بانکوک + پوکت)هتل Ramada Plaza+Grand Mercure (BB)

یک تخته 74,000,000
دو تخته 60,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 50,900,000
کودک 12-6 58,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pullman Bangkok Hotel G+Milleniem Resort(بانکوک + پوکت)هتل Pullman Bangkok Hotel G+Milleniem Resort (BB)

یک تخته 75,500,000
دو تخته 61,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 51,100,000
کودک 12-6 59,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Orchid Sheraton+Milleniem Resort(بانکوک + پوکت)هتل Royal Orchid Sheraton+Milleniem Resort (BB)

یک تخته 80,300,000
دو تخته 63,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 52,000,000
کودک 12-6 61,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Merdien BKK Plaza Athene+Hyatt Regency(بانکوک + پوکت)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Hyatt Regency (BB)

یک تخته 89,600,000
دو تخته 68,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 53,600,000
کودک 12-6 65,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Merdien BKK Plaza Athene+Lemeredien Phucket(بانکوک + پوکت)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Lemeredien Phucket (BB)

یک تخته 97,900,000
دو تخته 72,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 55,100,000
کودک 12-6 69,600,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Plaza Athenee Bangkok+Lemeredien Phucket(بانکوک + پوکت)هتل Plaza Athenee Bangkok+Lemeredien Phucket (BB)

یک تخته 100,700,000
دو تخته 73,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 55,500,000
کودک 12-6 70,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر 30کیلو بار-7شب اقامت در هتل با صبحانه
توضیحات

1- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
2-مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس تمام رخ رنگی باپشت زمینه سفید – اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار- مشخصات کامل فردی – کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
3- نرخ کودک زیر 2 سال 800.000 تومان می باشد                                                                                                                                                                    4-پرداخت 50% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.                                                                                                                              5-در صورت عدم کانفرم هتل ،هتل مشابه جایگزین میگردد.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top