تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور puket04 نام تور 4شب بانکوک+3شب پوکت ویژه نوروز با ماهان تعداد شب 7 مقصد نهایی بانکوک + پوکت ایرلاین پرواز ماهان وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/03/27 شمسی : 1396/01/07
گالری
پوکت+بانکوک
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Forum Park+Blue Sky Patong(بانکوک + پوکت)هتل Forum Park+Blue Sky Patong (BB)
44,400,000
40,400,000
 
37,400,000
40,100,000
Forum Park+The Brothers Residence(بانکوک + پوکت)هتل Forum Park+The Brothers Residence (BB)
45,200,000
40,800,000
 
37,600,000
40,400,000
I-Residence Sathorn+Ibis Patong(بانکوک + پوکت)هتل I-Residence Sathorn+Ibis Patong (BB)
47,200,000
41,800,000
 
38,200,000
41,400,000
Ibis Sathorn+Ibis Patong(بانکوک + پوکت)هتل Ibis Sathorn+Ibis Patong (BB)
48,900,000
42,700,000
 
38,200,000
42,100,000
Eastin Bangkok+Ashlee Plaza(بانکوک + پوکت)هتل Eastin Bangkok+Ashlee Plaza (BB)
50,300,000
43,400,000
 
38,500,000
42,700,000
Eastin Bangkok+Eastin Easy HKT(بانکوک + پوکت)هتل Eastin Bangkok+Eastin Easy HKT (BB)
50,500,000
43,500,000
 
38,500,000
42,800,000
Novotel Silom+Ashlee Height(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Silom+Ashlee Height (BB)
53,200,000
44,800,000
 
39,000,000
44,000,000
Asia Bangkok+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Asia Bangkok+Duangit Resort (BB)
55,500,000
46,000,000
 
39,400,000
45,000,000
Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort (BB)
56,200,000
46,300,000
 
39,500,000
45,300,000
Holiday Inn Silom+Swissotel Hotel Phuket(بانکوک + پوکت)هتل Holiday Inn Silom+Swissotel Hotel Phuket (BB)
59,800,000
48,100,000
 
40,100,000
47,000,000
Novotel Platinum+Deevana Plaza(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Platinum+Deevana Plaza (BB)
60,700,000
48,600,000
 
40,300,000
47,400,000
Ramada Plaza+Grand Mercure(بانکوک + پوکت)هتل Ramada Plaza+Grand Mercure (BB)
64,000,000
50,200,000
 
40,900,000
48,900,000
Pullman Bangkok Hotel G+Milleniem Resort(بانکوک + پوکت)هتل Pullman Bangkok Hotel G+Milleniem Resort (BB)
65,500,000
51,000,000
 
41,100,000
49,500,000
Royal Orchid Sheraton+Milleniem Resort(بانکوک + پوکت)هتل Royal Orchid Sheraton+Milleniem Resort (BB)
70,300,000
53,400,000
 
42,000,000
51,700,000
Le Merdien BKK Plaza Athene+Hyatt Regency(بانکوک + پوکت)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Hyatt Regency (BB)
79,600,000
58,100,000
 
43,600,000
55,900,000
Le Merdien BKK Plaza Athene+Lemeredien Phucket(بانکوک + پوکت)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Lemeredien Phucket (BB)
87,900,000
62,200,000
 
45,100,000
59,600,000
Plaza Athenee Bangkok+Lemeredien Phucket(بانکوک + پوکت)هتل Plaza Athenee Bangkok+Lemeredien Phucket (BB)
90,700,000
63,600,000
 
45,500,000
60,900,000
هتل قیمت به ریال

Forum Park+Blue Sky Patong(بانکوک + پوکت)هتل Forum Park+Blue Sky Patong (BB)

یک تخته 44,400,000
دو تخته 40,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 37,400,000
کودک 12-6 40,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Forum Park+The Brothers Residence(بانکوک + پوکت)هتل Forum Park+The Brothers Residence (BB)

یک تخته 45,200,000
دو تخته 40,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 37,600,000
کودک 12-6 40,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

I-Residence Sathorn+Ibis Patong(بانکوک + پوکت)هتل I-Residence Sathorn+Ibis Patong (BB)

یک تخته 47,200,000
دو تخته 41,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 38,200,000
کودک 12-6 41,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ibis Sathorn+Ibis Patong(بانکوک + پوکت)هتل Ibis Sathorn+Ibis Patong (BB)

یک تخته 48,900,000
دو تخته 42,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 38,200,000
کودک 12-6 42,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Eastin Bangkok+Ashlee Plaza(بانکوک + پوکت)هتل Eastin Bangkok+Ashlee Plaza (BB)

یک تخته 50,300,000
دو تخته 43,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 38,500,000
کودک 12-6 42,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Eastin Bangkok+Eastin Easy HKT(بانکوک + پوکت)هتل Eastin Bangkok+Eastin Easy HKT (BB)

یک تخته 50,500,000
دو تخته 43,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 38,500,000
کودک 12-6 42,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Silom+Ashlee Height(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Silom+Ashlee Height (BB)

یک تخته 53,200,000
دو تخته 44,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 39,000,000
کودک 12-6 44,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Asia Bangkok+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Asia Bangkok+Duangit Resort (BB)

یک تخته 55,500,000
دو تخته 46,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 39,400,000
کودک 12-6 45,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort (BB)

یک تخته 56,200,000
دو تخته 46,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 39,500,000
کودک 12-6 45,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday Inn Silom+Swissotel Hotel Phuket(بانکوک + پوکت)هتل Holiday Inn Silom+Swissotel Hotel Phuket (BB)

یک تخته 59,800,000
دو تخته 48,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 40,100,000
کودک 12-6 47,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Platinum+Deevana Plaza(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Platinum+Deevana Plaza (BB)

یک تخته 60,700,000
دو تخته 48,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 40,300,000
کودک 12-6 47,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ramada Plaza+Grand Mercure(بانکوک + پوکت)هتل Ramada Plaza+Grand Mercure (BB)

یک تخته 64,000,000
دو تخته 50,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 40,900,000
کودک 12-6 48,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pullman Bangkok Hotel G+Milleniem Resort(بانکوک + پوکت)هتل Pullman Bangkok Hotel G+Milleniem Resort (BB)

یک تخته 65,500,000
دو تخته 51,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 41,100,000
کودک 12-6 49,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Orchid Sheraton+Milleniem Resort(بانکوک + پوکت)هتل Royal Orchid Sheraton+Milleniem Resort (BB)

یک تخته 70,300,000
دو تخته 53,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 42,000,000
کودک 12-6 51,700,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Merdien BKK Plaza Athene+Hyatt Regency(بانکوک + پوکت)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Hyatt Regency (BB)

یک تخته 79,600,000
دو تخته 58,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 43,600,000
کودک 12-6 55,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Merdien BKK Plaza Athene+Lemeredien Phucket(بانکوک + پوکت)هتل Le Merdien BKK Plaza Athene+Lemeredien Phucket (BB)

یک تخته 87,900,000
دو تخته 62,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 45,100,000
کودک 12-6 59,600,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Plaza Athenee Bangkok+Lemeredien Phucket(بانکوک + پوکت)هتل Plaza Athenee Bangkok+Lemeredien Phucket (BB)

یک تخته 90,700,000
دو تخته 63,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 45,500,000
کودک 12-6 60,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر 30کیلو بار-7شب اقامت در هتل با صبحانه
توضیحات

1- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
2-مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس تمام رخ رنگی باپشت زمینه سفید – اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار- مشخصات کامل فردی – کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
3- نرخ کودک زیر 2 سال 800.000 تومان می باشد                                                                                                                                                                    4-پرداخت 50% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.                                                                                                                              5-در صورت عدم کانفرم هتل ،هتل مشابه جایگزین میگردد.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top