تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور puket04 نام تور 3 شب بانکوک+ 3شب پوکت با تای ایرویز تعداد شب 6 مقصد نهایی بانکوک + پوکت ایرلاین پرواز تای ایرویز وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/09/23 شمسی : 1396/07/01
گالری
پوکت+بانکوک
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
HAPPYLAND /Natural resort(بانکوک + پوکت)هتل HAPPYLAND /Natural resort (BB)
26,500,000
23,500,000
 
 
 
Forumpark+Days Inn(بانکوک + پوکت)هتل Forumpark+Days Inn (BB)
31,250,000
27,450,000
 
24,250,000
26,750,000
Eastin Bangkok+Ashlee Plaza(بانکوک + پوکت)هتل Eastin Bangkok+Ashlee Plaza (BB)
33,950,000
28,450,000
 
24,950,000
27,950,000
Ibis Sathorn+Ibis Patong(بانکوک + پوکت)هتل Ibis Sathorn+Ibis Patong (BB)
34,950,000
28,950,000
 
24,950,000
27,950,000
Novotel Silom+Ashlee Height(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Silom+Ashlee Height (BB)
36,450,000
29,450,000
 
24,950,000
28,950,000
Novotel Silom + Plaza Deevana(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Silom + Plaza Deevana (BB)
37,950,000
30,450,000
 
25,450,000
29,450,000
Asia Bangkok+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Asia Bangkok+Duangit Resort (BB)
40,450,000
31,450,000
 
25,950,000
30,950,000
Mandarin Centerpoint +Swissotel Patong(بانکوک + پوکت)هتل Mandarin Centerpoint +Swissotel Patong (BB)
40,450,000
31,450,000
 
25,950,000
30,950,000
HAPPYLAND /Natural resort(بانکوک + پوکت)هتل HAPPYLAND /Natural resort (BB)
40,950,000
31,950,000
 
25,950,000
30,950,000
Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort (BB)
40,950,000
31,950,000
 
25,950,000
30,950,000
Holiday Inn + Crest Resort(بانکوک + پوکت)هتل Holiday Inn + Crest Resort (BB)
43,950,000
32,950,000
 
26,450,000
31,950,000
Sukosol + Milleniem Resort(بانکوک + پوکت)هتل Sukosol + Milleniem Resort (BB)
45,450,000
33,950,000
 
26,950,000
32,950,000
RAMADA PLAZA / Gerandmercure(بانکوک + پوکت)هتل RAMADA PLAZA / Gerandmercure (BB)
46,450,000
34,450,000
 
26,950,000
33,450,000
Novotel Platinum + Novotel Phuket Resort(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Platinum + Novotel Phuket Resort (BB)
47,450,000
34,950,000
 
26,950,000
33,950,000
Royal Orchid Sheraton +Milleniem Resort(sup)(بانکوک + پوکت)هتل Royal Orchid Sheraton +Milleniem Resort(sup) (BB)
49,950,000
36,450,000
 
27,450,000
34,950,000
Royal Orchid Sheraton +Milleniem Resort(dlx)(بانکوک + پوکت)هتل Royal Orchid Sheraton +Milleniem Resort(dlx) (BB)
51,950,000
36,950,000
 
27,950,000
35,950,000
Le Bua +Hyatt Regency(garden view)(بانکوک + پوکت)هتل Le Bua +Hyatt Regency(garden view) (BB)
55,950,000
38,950,000
 
28,450,000
 
Ramada Plaza + Centara Grand Beach(dlx ocean)(بانکوک + پوکت)هتل Ramada Plaza + Centara Grand Beach(dlx ocean) (BB)
57,950,000
39,950,000
 
28,950,000
38,450,000
Le Bua + Centara Grand Beach(dlx ocean)(بانکوک + پوکت)هتل Le Bua + Centara Grand Beach(dlx ocean) (BB)
62,450,000
42,450,000
 
29,450,000
40,450,000
66,450,000
44,450,000
 
30,450,000
42,450,000
Plaza Athanee + Le Meridien Hkt(dlx garden view)(بانکوک + پوکت)هتل Plaza Athanee + Le Meridien Hkt(dlx garden view) (BB)
67,950,000
45,450,000
 
30,450,000
 
68,450,000
45,450,000
 
30,450,000
42,950,000
Plaza Athanee + Le Meridien Hkt(dlx poo view)(بانکوک + پوکت)هتل Plaza Athanee + Le Meridien Hkt(dlx poo view) (BB)
67,950,000
45,450,000
 
30,450,000
 
71,450,000
46,950,000
 
31,450,000
 
87,450,000
54,950,000
 
33,950,000
51,950,000
هتل قیمت به ریال

HAPPYLAND /Natural resort(بانکوک + پوکت)هتل HAPPYLAND /Natural resort (BB)

یک تخته 26,500,000
دو تخته 23,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Forumpark+Days Inn(بانکوک + پوکت)هتل Forumpark+Days Inn (BB)

یک تخته 31,250,000
دو تخته 27,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 24,250,000
کودک 12-6 26,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Eastin Bangkok+Ashlee Plaza(بانکوک + پوکت)هتل Eastin Bangkok+Ashlee Plaza (BB)

یک تخته 33,950,000
دو تخته 28,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 24,950,000
کودک 12-6 27,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ibis Sathorn+Ibis Patong(بانکوک + پوکت)هتل Ibis Sathorn+Ibis Patong (BB)

یک تخته 34,950,000
دو تخته 28,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 24,950,000
کودک 12-6 27,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Silom+Ashlee Height(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Silom+Ashlee Height (BB)

یک تخته 36,450,000
دو تخته 29,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 24,950,000
کودک 12-6 28,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Silom + Plaza Deevana(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Silom + Plaza Deevana (BB)

یک تخته 37,950,000
دو تخته 30,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,450,000
کودک 12-6 29,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Asia Bangkok+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Asia Bangkok+Duangit Resort (BB)

یک تخته 40,450,000
دو تخته 31,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,950,000
کودک 12-6 30,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mandarin Centerpoint +Swissotel Patong(بانکوک + پوکت)هتل Mandarin Centerpoint +Swissotel Patong (BB)

یک تخته 40,450,000
دو تخته 31,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,950,000
کودک 12-6 30,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HAPPYLAND /Natural resort(بانکوک + پوکت)هتل HAPPYLAND /Natural resort (BB)

یک تخته 40,950,000
دو تخته 31,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,950,000
کودک 12-6 30,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort(بانکوک + پوکت)هتل Mandarin By Centerpoint+Duangit Resort (BB)

یک تخته 40,950,000
دو تخته 31,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,950,000
کودک 12-6 30,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday Inn + Crest Resort(بانکوک + پوکت)هتل Holiday Inn + Crest Resort (BB)

یک تخته 43,950,000
دو تخته 32,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 26,450,000
کودک 12-6 31,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sukosol + Milleniem Resort(بانکوک + پوکت)هتل Sukosol + Milleniem Resort (BB)

یک تخته 45,450,000
دو تخته 33,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 26,950,000
کودک 12-6 32,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RAMADA PLAZA / Gerandmercure(بانکوک + پوکت)هتل RAMADA PLAZA / Gerandmercure (BB)

یک تخته 46,450,000
دو تخته 34,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 26,950,000
کودک 12-6 33,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel Platinum + Novotel Phuket Resort(بانکوک + پوکت)هتل Novotel Platinum + Novotel Phuket Resort (BB)

یک تخته 47,450,000
دو تخته 34,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 26,950,000
کودک 12-6 33,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Orchid Sheraton +Milleniem Resort(sup)(بانکوک + پوکت)هتل Royal Orchid Sheraton +Milleniem Resort(sup) (BB)

یک تخته 49,950,000
دو تخته 36,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 27,450,000
کودک 12-6 34,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Orchid Sheraton +Milleniem Resort(dlx)(بانکوک + پوکت)هتل Royal Orchid Sheraton +Milleniem Resort(dlx) (BB)

یک تخته 51,950,000
دو تخته 36,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 27,950,000
کودک 12-6 35,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Bua +Hyatt Regency(garden view)(بانکوک + پوکت)هتل Le Bua +Hyatt Regency(garden view) (BB)

یک تخته 55,950,000
دو تخته 38,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 28,450,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Ramada Plaza + Centara Grand Beach(dlx ocean)(بانکوک + پوکت)هتل Ramada Plaza + Centara Grand Beach(dlx ocean) (BB)

یک تخته 57,950,000
دو تخته 39,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 28,950,000
کودک 12-6 38,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Bua + Centara Grand Beach(dlx ocean)(بانکوک + پوکت)هتل Le Bua + Centara Grand Beach(dlx ocean) (BB)

یک تخته 62,450,000
دو تخته 42,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 29,450,000
کودک 12-6 40,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
یک تخته 66,450,000
دو تخته 44,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 30,450,000
کودک 12-6 42,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Plaza Athanee + Le Meridien Hkt(dlx garden view)(بانکوک + پوکت)هتل Plaza Athanee + Le Meridien Hkt(dlx garden view) (BB)

یک تخته 67,950,000
دو تخته 45,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 30,450,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
یک تخته 68,450,000
دو تخته 45,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 30,450,000
کودک 12-6 42,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Plaza Athanee + Le Meridien Hkt(dlx poo view)(بانکوک + پوکت)هتل Plaza Athanee + Le Meridien Hkt(dlx poo view) (BB)

یک تخته 67,950,000
دو تخته 45,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 30,450,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
یک تخته 71,450,000
دو تخته 46,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 31,450,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
یک تخته 87,450,000
دو تخته 54,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 33,950,000
کودک 12-6 51,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
توضیحات

400 تومان افزایش نرخ

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت تای ایرویز ،6 شب هتل ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنما فارسی زبان ، سیم کارت ، گشت شهری ، بلیط داخلی بانکوک، پوکت

1- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
2-مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس تمام رخ رنگی باپشت زمینه سفید – اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار- مشخصات کامل فردی – کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
3- نرخ کودک زیر 2 سال 750.000 تومان می باشد                                                                                                                                                                    4-پرداخت 50% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.                                                                                                                              5-در صورت عدم کانفرم هتل ،هتل مشابه جایگزین میگردد.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top