تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور istanbul02 نام تور 3 شب و4 روز استانبول با ایران ایر تعداد شب 3 مقصد نهایی استانبول ایرلاین پرواز ایران ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/01/20 شمسی : 1395/11/01
گالری
استانبول2
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Herton(استانبول)هتل Herton (BB)
تماس بگیرید
5,990,000
 
 
 
MATIAT(استانبول)هتل MATIAT (BB)
تماس بگیرید
6,950,000
 
 
 
buyuk sahinler(استانبول)هتل buyuk sahinler (BB)
تماس بگیرید
7,250,000
 
 
 
fide(استانبول)هتل fide (BB)
تماس بگیرید
7,290,000
 
 
 
the city(استانبول)هتل the city (BB)
تماس بگیرید
7,290,000
 
 
 
taxim house(استانبول)هتل  taxim house (BB)
تماس بگیرید
7,290,000
 
 
 
aspen(استانبول)هتل aspen (BB)
تماس بگیرید
7,500,000
 
 
 
GRAND UNAL(استانبول)هتل GRAND UNAL (BB)
تماس بگیرید
7,600,000
 
 
 
berlin (استانبول)هتل berlin (BB)
تماس بگیرید
7,600,000
 
 
 
tulip pera(استانبول)هتل tulip pera (BB)
تماس بگیرید
7,900,000
 
 
 
eterno(استانبول)هتل eterno (BB)
تماس بگیرید
7,900,000
 
 
 
endles taxim(استانبول)هتل endles taxim (BB)
تماس بگیرید
8,000,000
 
 
 
faros taksim(استانبول)هتل faros taksim (BB)
تماس بگیرید
8,000,000
 
 
 
the purl taksim(استانبول)هتل the purl taksim (BB)
تماس بگیرید
8,100,000
 
 
 
Akgun beyazit (استانبول)هتل Akgun beyazit (BB)
تماس بگیرید
8,100,000
 
 
 
taksim life(استانبول)هتل taksim life (BB)
تماس بگیرید
8,250,000
 
 
 
GRAND HALIC(استانبول)هتل GRAND HALIC (BB)
تماس بگیرید
8,500,000
 
 
 
vali konak(استانبول)هتل vali konak (BB)
تماس بگیرید
8,500,000
 
 
 
TRYP TAKSIM(استانبول)هتل TRYP TAKSIM (BB)
تماس بگیرید
8,600,000
 
 
 
ferman hilal(استانبول)هتل ferman hilal (BB)
تماس بگیرید
8,600,000
 
 
 
grand star(استانبول)هتل grand star (BB)
تماس بگیرید
8,600,000
 
 
 
Hampton Hilton(استانبول)هتل Hampton Hilton (BB)
تماس بگیرید
8,600,000
 
 
 
FERONYA(استانبول)هتل FERONYA (BB)
تماس بگیرید
9,090,000
 
 
 
crystal(استانبول)هتل crystal (BB)
تماس بگیرید
9,100,000
 
 
 
golden park(استانبول)هتل golden park (BB)
تماس بگیرید
9,100,000
 
 
 
dedeman(استانبول)هتل dedeman (BB)
تماس بگیرید
9,200,000
 
 
 
GOLDEN AGE(استانبول)هتل GOLDEN AGE (BB)
تماس بگیرید
9,290,000
 
 
 
la martin(استانبول)هتل  la martin (BB)
تماس بگیرید
9,600,000
 
 
 
akgun(استانبول)هتل akgun (BB)
تماس بگیرید
9,800,000
 
 
 
GRAND CEVAHIR(استانبول)هتل GRAND CEVAHIR (BB)
تماس بگیرید
10,700,000
 
 
 
POINT TAKSIM(استانبول)هتل POINT TAKSIM (BB)
تماس بگیرید
10,900,000
 
 
 
هتل قیمت به ریال

Herton(استانبول)هتل Herton (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 5,990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MATIAT(استانبول)هتل MATIAT (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 6,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

buyuk sahinler(استانبول)هتل buyuk sahinler (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,250,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

fide(استانبول)هتل fide (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,290,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

the city(استانبول)هتل the city (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,290,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

taxim house(استانبول)هتل  taxim house (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,290,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

aspen(استانبول)هتل aspen (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND UNAL(استانبول)هتل GRAND UNAL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

berlin (استانبول)هتل berlin (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

tulip pera(استانبول)هتل tulip pera (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

eterno(استانبول)هتل eterno (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

endles taxim(استانبول)هتل endles taxim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

faros taksim(استانبول)هتل faros taksim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

the purl taksim(استانبول)هتل the purl taksim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Akgun beyazit (استانبول)هتل Akgun beyazit (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

taksim life(استانبول)هتل taksim life (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,250,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND HALIC(استانبول)هتل GRAND HALIC (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

vali konak(استانبول)هتل vali konak (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TRYP TAKSIM(استانبول)هتل TRYP TAKSIM (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ferman hilal(استانبول)هتل ferman hilal (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

grand star(استانبول)هتل grand star (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Hampton Hilton(استانبول)هتل Hampton Hilton (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

FERONYA(استانبول)هتل FERONYA (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,090,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

crystal(استانبول)هتل crystal (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

golden park(استانبول)هتل golden park (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

dedeman(استانبول)هتل dedeman (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GOLDEN AGE(استانبول)هتل GOLDEN AGE (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,290,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

la martin(استانبول)هتل  la martin (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

akgun(استانبول)هتل akgun (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND CEVAHIR(استانبول)هتل GRAND CEVAHIR (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

POINT TAKSIM(استانبول)هتل POINT TAKSIM (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top