تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور istanbul02 نام تور 4 شب و 5 روز استانبول با آتا تعداد شب 4 مقصد نهایی استانبول ایرلاین پرواز آتا وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/08/03 شمسی : 1396/05/12
گالری
استانبول2
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
the city(استانبول)هتل the city (BB)
تماس بگیرید
11,400,000
 
 
 
monopol taksim(استانبول)هتل monopol taksim (BB)
تماس بگیرید
11,400,000
 
 
 
MARINEM(استانبول)هتل MARINEM (BB)
تماس بگیرید
11,600,000
 
 
 
PERA ROSE(استانبول)هتل PERA ROSE (BB)
تماس بگیرید
12,200,000
 
 
 
tulip city(استانبول)هتل tulip city (BB)
تماس بگیرید
12,200,000
 
 
 
tryp taksim(استانبول)هتل tryp taksim (BB)
تماس بگیرید
12,300,000
 
 
 
dbl tree Hilton(استانبول)هتل dbl tree Hilton (BB)
تماس بگیرید
12,600,000
 
 
 
TULIP PERA(استانبول)هتل TULIP PERA (BB)
تماس بگیرید
12,700,000
 
 
 
nova plaza(استانبول)هتل nova plaza (BB)
تماس بگیرید
12,800,000
 
 
 
taxim express(استانبول)هتل taxim express (BB)
تماس بگیرید
12,900,000
 
 
 
novotel (استانبول)هتل novotel (BB)
تماس بگیرید
12,900,000
 
 
 
sabena(استانبول)هتل sabena (BB)
تماس بگیرید
13,000,000
 
 
 
city center(استانبول)هتل city center (BB)
تماس بگیرید
13,200,000
 
 
 
dedeman(استانبول)هتل dedeman (BB)
تماس بگیرید
13,400,000
 
 
 
RIVA(استانبول)هتل RIVA (BB)
تماس بگیرید
13,600,000
 
 
 
MATIAT(استانبول)هتل MATIAT (BB)
تماس بگیرید
14,200,000
 
 
 
crystal(استانبول)هتل crystal (BB)
تماس بگیرید
14,200,000
 
 
 
KONAK (استانبول)هتل KONAK (BB)
تماس بگیرید
14,400,000
 
 
 
ERESIN TAKSIM(استانبول)هتل ERESIN TAKSIM (BB)
تماس بگیرید
14,500,000
 
 
 
MERCURE BOMONTI(استانبول)هتل MERCURE BOMONTI (BB)
تماس بگیرید
14,900,000
 
 
 
METROPOLITAN(استانبول)هتل METROPOLITAN (BB)
تماس بگیرید
14,950,000
 
 
 
golden park(استانبول)هتل golden park (BB)
تماس بگیرید
15,100,000
 
 
 
Grand Oztanik(استانبول)هتل Grand Oztanik (BB)
تماس بگیرید
15,100,000
 
 
 
golden age(استانبول)هتل golden age (BB)
تماس بگیرید
15,100,000
 
 
 
avant-garde taksim(استانبول)هتل avant-garde taksim (BB)
تماس بگیرید
15,100,000
 
 
 
crown plaza(استانبول)هتل crown plaza (BB)
تماس بگیرید
15,200,000
 
 
 
POINT TAKSIM(استانبول)هتل POINT TAKSIM (BB)
تماس بگیرید
18,500,000
 
 
 
هتل قیمت به ریال

the city(استانبول)هتل the city (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 11,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

monopol taksim(استانبول)هتل monopol taksim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 11,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MARINEM(استانبول)هتل MARINEM (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 11,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PERA ROSE(استانبول)هتل PERA ROSE (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

tulip city(استانبول)هتل tulip city (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

tryp taksim(استانبول)هتل tryp taksim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,300,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

dbl tree Hilton(استانبول)هتل dbl tree Hilton (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TULIP PERA(استانبول)هتل TULIP PERA (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

nova plaza(استانبول)هتل nova plaza (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

taxim express(استانبول)هتل taxim express (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

novotel (استانبول)هتل novotel (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 12,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

sabena(استانبول)هتل sabena (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 13,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

city center(استانبول)هتل city center (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 13,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

dedeman(استانبول)هتل dedeman (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 13,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RIVA(استانبول)هتل RIVA (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 13,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MATIAT(استانبول)هتل MATIAT (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 14,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

crystal(استانبول)هتل crystal (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 14,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KONAK (استانبول)هتل KONAK (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 14,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ERESIN TAKSIM(استانبول)هتل ERESIN TAKSIM (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 14,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MERCURE BOMONTI(استانبول)هتل MERCURE BOMONTI (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 14,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

METROPOLITAN(استانبول)هتل METROPOLITAN (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 14,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

golden park(استانبول)هتل golden park (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 15,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Oztanik(استانبول)هتل Grand Oztanik (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 15,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

golden age(استانبول)هتل golden age (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 15,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

avant-garde taksim(استانبول)هتل avant-garde taksim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 15,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

crown plaza(استانبول)هتل crown plaza (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 15,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

POINT TAKSIM(استانبول)هتل POINT TAKSIM (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 18,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
توضیحات

تمامی قیمت ها برای ایام عادی می باشد برای قیمت ایام خاص و اطلاعات بیشتر از نرخ هتل دیگر با شرکت تماس بگیرید.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top