تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور istanbul02 نام تور 3 شب و 4روز استانبول با آتا تعداد شب 3 مقصد نهایی استانبول ایرلاین پرواز آتا وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/02/11 شمسی : 1395/11/23
گالری
استانبول2
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
gorur(استانبول)هتل gorur (BB)
تماس بگیرید
7,500,000
 
 
 
the city(استانبول)هتل the city (BB)
تماس بگیرید
7,950,000
 
 
 
MATIAT(استانبول)هتل MATIAT (BB)
تماس بگیرید
8,290,000
 
 
 
ALL SEASONS(استانبول)هتل ALL SEASONS (BB)
تماس بگیرید
8,500,000
 
 
 
berlin (استانبول)هتل berlin (BB)
تماس بگیرید
8,600,000
 
 
 
eterno taksim(استانبول)هتل eterno taksim (BB)
تماس بگیرید
8,600,000
 
 
 
Akgun beyazit (استانبول)هتل Akgun beyazit (BB)
تماس بگیرید
8,800,000
 
 
 
beyaz saray(استانبول)هتل beyaz saray (BB)
تماس بگیرید
8,900,000
 
 
 
CITY CENTER (استانبول)هتل CITY CENTER (BB)
تماس بگیرید
9,100,000
 
 
 
opera(استانبول)هتل opera (BB)
تماس بگیرید
9,100,000
 
 
 
Bentley(استانبول)هتل Bentley (BB)
تماس بگیرید
9,200,000
 
 
 
taxim line(استانبول)هتل taxim line (BB)
تماس بگیرید
9,200,000
 
 
 
top ramada old city(استانبول)هتل  top ramada old city (BB)
تماس بگیرید
9,200,000
 
 
 
crystal(استانبول)هتل crystal (BB)
تماس بگیرید
9,290,000
 
 
 
TITANIC CITY(استانبول)هتل TITANIC CITY (BB)
تماس بگیرید
9,500,000
 
 
 
golden park(استانبول)هتل golden park (BB)
تماس بگیرید
9,500,000
 
 
 
SURMELI(استانبول)هتل SURMELI (BB)
تماس بگیرید
9,600,000
 
 
 
Grand Oztanik(استانبول)هتل Grand Oztanik (BB)
تماس بگیرید
9,600,000
 
 
 
dedeman(استانبول)هتل dedeman (BB)
تماس بگیرید
9,600,000
 
 
 
golden age(استانبول)هتل golden age (BB)
تماس بگیرید
9,600,000
 
 
 
tryp taksim(استانبول)هتل tryp taksim (BB)
تماس بگیرید
9,600,000
 
 
 
avant-garde taksim(استانبول)هتل avant-garde taksim (BB)
تماس بگیرید
9,600,000
 
 
 
the parma taksim(استانبول)هتل the parma taksim (BB)
تماس بگیرید
10,000,000
 
 
 
green park merter(استانبول)هتل green park  merter (BB)
تماس بگیرید
10,100,000
 
 
 
crown plaza(استانبول)هتل crown plaza (BB)
تماس بگیرید
10,290,000
 
 
 
grand cevahir(استانبول)هتل grand cevahir (BB)
تماس بگیرید
10,290,000
 
 
 
point taxim(استانبول)هتل point taxim (BB)
تماس بگیرید
10,600,000
 
 
 
هتل قیمت به ریال

gorur(استانبول)هتل gorur (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

the city(استانبول)هتل the city (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 7,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MATIAT(استانبول)هتل MATIAT (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,290,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ALL SEASONS(استانبول)هتل ALL SEASONS (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

berlin (استانبول)هتل berlin (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

eterno taksim(استانبول)هتل eterno taksim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Akgun beyazit (استانبول)هتل Akgun beyazit (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

beyaz saray(استانبول)هتل beyaz saray (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 8,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CITY CENTER (استانبول)هتل CITY CENTER (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

opera(استانبول)هتل opera (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Bentley(استانبول)هتل Bentley (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

taxim line(استانبول)هتل taxim line (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

top ramada old city(استانبول)هتل  top ramada old city (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

crystal(استانبول)هتل crystal (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,290,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC CITY(استانبول)هتل TITANIC CITY (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

golden park(استانبول)هتل golden park (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SURMELI(استانبول)هتل SURMELI (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Oztanik(استانبول)هتل Grand Oztanik (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

dedeman(استانبول)هتل dedeman (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

golden age(استانبول)هتل golden age (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

tryp taksim(استانبول)هتل tryp taksim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

avant-garde taksim(استانبول)هتل avant-garde taksim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 9,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

the parma taksim(استانبول)هتل the parma taksim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

green park merter(استانبول)هتل green park  merter (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

crown plaza(استانبول)هتل crown plaza (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,290,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

grand cevahir(استانبول)هتل grand cevahir (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,290,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

point taxim(استانبول)هتل point taxim (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 10,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top