تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور gorjestan01 نام تور 3شب و 4 روز باتومی با پرواز تابان ایر تعداد شب 3 مقصد نهایی باتومی ایرلاین پرواز تابان ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/08/20 شمسی : 1396/05/29
گالری
گرجستان
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
GEORGIAN PALACE/ MARI/PRIME(باتومی)هتل GEORGIAN PALACE/ MARI/PRIME (BB)
18,350,000
15,800,000
 
12,900,000
14,500,000
DOLPHIN(باتومی)هتل DOLPHIN (BB)
19,000,000
16,150,000
 
12,900,000
14,800,000
GRAND GEORGIAN PALACE / ALIK(باتومی)هتل GRAND GEORGIAN PALACE / ALIK (BB)
22,000,000
17,650,000
 
12,900,000
15,550,000
AQUA PARK(باتومی)هتل AQUA PARK (BB)
22,550,000
17,950,000
 
12,900,000
15,750,000
SPUTNIK / LEGACY(باتومی)هتل SPUTNIK / LEGACY (BB)
24,300,000
18,800,000
 
12,900,000
16,000,000
PREMIER(باتومی)هتل PREMIER (BB)
24,300,000
18,800,000
 
12,900,000
16,000,000
SANAPIRO / RESIDENTPLAZA(باتومی)هتل SANAPIRO / RESIDENTPLAZA (BB)
26,200,000
19,600,000
 
12,900,000
16,450,000
CASTELLO MARE(باتومی)هتل CASTELLO MARE (BB)
28,100,000
20,650,000
 
 
 
SKY TOWER(باتومی)هتل SKY TOWER (BB)
28,300,000
20,800,000
 
12,900,000
18,300,000
WORLD PALACE(باتومی)هتل WORLD PALACE (BB)
27,050,000
20,950,000
 
12,900,000
15,800,000
WYNDHAM(باتومی)هتل WYNDHAM (BB)
28,900,000
21,150,000
 
12,900,000
18,400,000
LEOGRAND(باتومی)هتل LEOGRAND (BB)
29,550,000
22,050,000
 
12,900,000
16,300,000
INTOURIST / EUPHORIA(باتومی)هتل INTOURIST / EUPHORIA (BB)
30,800,000
22,050,000
 
12,900,000
17,650,000
COLOSSEUM(باتومی)هتل COLOSSEUM (BB)
30,850,000
22,600,000
 
12,900,000
19,600,000
DIVAN(باتومی)هتل DIVAN (BB)
30,200,000
23,100,000
 
12,900,000
18,900,000
SHERATON(باتومی)هتل SHERATON (BB)
34,050,000
24,400,000
 
12,900,000
17,800,000
RADISON BLU(باتومی)هتل RADISON BLU (BB)
39,100,000
26,150,000
 
12,900,000
26,150,000
HILTON(باتومی)هتل HILTON (BB)
40,050,000
26,700,000
 
12,900,000
20,100,000
هتل قیمت به ریال

GEORGIAN PALACE/ MARI/PRIME(باتومی)هتل GEORGIAN PALACE/ MARI/PRIME (BB)

یک تخته 18,350,000
دو تخته 15,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 14,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DOLPHIN(باتومی)هتل DOLPHIN (BB)

یک تخته 19,000,000
دو تخته 16,150,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 14,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND GEORGIAN PALACE / ALIK(باتومی)هتل GRAND GEORGIAN PALACE / ALIK (BB)

یک تخته 22,000,000
دو تخته 17,650,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 15,550,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

AQUA PARK(باتومی)هتل AQUA PARK (BB)

یک تخته 22,550,000
دو تخته 17,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 15,750,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SPUTNIK / LEGACY(باتومی)هتل SPUTNIK / LEGACY (BB)

یک تخته 24,300,000
دو تخته 18,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 16,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PREMIER(باتومی)هتل PREMIER (BB)

یک تخته 24,300,000
دو تخته 18,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 16,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SANAPIRO / RESIDENTPLAZA(باتومی)هتل SANAPIRO / RESIDENTPLAZA (BB)

یک تخته 26,200,000
دو تخته 19,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 16,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CASTELLO MARE(باتومی)هتل CASTELLO MARE (BB)

یک تخته 28,100,000
دو تخته 20,650,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SKY TOWER(باتومی)هتل SKY TOWER (BB)

یک تخته 28,300,000
دو تخته 20,800,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 18,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

WORLD PALACE(باتومی)هتل WORLD PALACE (BB)

یک تخته 27,050,000
دو تخته 20,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 15,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

WYNDHAM(باتومی)هتل WYNDHAM (BB)

یک تخته 28,900,000
دو تخته 21,150,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 18,400,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LEOGRAND(باتومی)هتل LEOGRAND (BB)

یک تخته 29,550,000
دو تخته 22,050,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 16,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

INTOURIST / EUPHORIA(باتومی)هتل INTOURIST / EUPHORIA (BB)

یک تخته 30,800,000
دو تخته 22,050,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 17,650,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

COLOSSEUM(باتومی)هتل COLOSSEUM (BB)

یک تخته 30,850,000
دو تخته 22,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 19,600,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DIVAN(باتومی)هتل DIVAN (BB)

یک تخته 30,200,000
دو تخته 23,100,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 18,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SHERATON(باتومی)هتل SHERATON (BB)

یک تخته 34,050,000
دو تخته 24,400,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 17,800,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RADISON BLU(باتومی)هتل RADISON BLU (BB)

یک تخته 39,100,000
دو تخته 26,150,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 26,150,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HILTON(باتومی)هتل HILTON (BB)

یک تخته 40,050,000
دو تخته 26,700,000
نفر سوم -
کودک 6-2 12,900,000
کودک 12-6 20,100,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر بلیط رفت و برگشت پرواز تابان ایر-اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی
توضیحات

- حدقل اعتبار پاسپورت برای ورود به کشور گرجستان 6 ماه می باشد.

- نرخ کودک زیر 2سال 150.000 تومان می باشد.

- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده می باشد.

- پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست در غیر اینصورت در خواست تایید نخواهد شد

- هزینه بیمه بالای 65 سال به عهده مسافر می باشد

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top