تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور pinang02 نام تور 4شب کوالالامپور+3شب پینانگ با ایرآسیا تعداد شب 7 مقصد نهایی کوالالامپور + پنانگ ایرلاین ایرآسیا وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/09/30 شمسی : 1396/07/08
گالری
پینانگ ایرآسیا
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
TUNE HOTEL PWTC (SET BREAKFAST) + COPTHORNE KING HOTEL-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل TUNE HOTEL PWTC (SET BREAKFAST) + COPTHORNE KING HOTEL-PEN (BB)
24,900,000
19,500,000
 
16,000,000
19,000,000
D MAJESTIC PLACE HOTEL FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل D MAJESTIC PLACE HOTEL FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN (BB)
27,900,000
21,500,000
 
16,900,000
20,600,000
OAKWOOD HOTEL + FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل OAKWOOD HOTEL + FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN (BB)
28,500,000
21,900,000
 
17,500,000
20,900,000
FURAMA HOTEL + FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل FURAMA HOTEL + FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN (BB)
29,520,000
22,900,000
 
17,900,000
21,900,000
VERDANT HILL(METRO360) + PARADISE HOTEL-PEN(SEA VIEW)(کوالالامپور + پنانگ)هتل VERDANT HILL(METRO360) + PARADISE HOTEL-PEN(SEA VIEW) (BB)
29,520,000
22,900,000
 
17,900,000
21,900,000
NOVOTEL HOTEL + PARADISE HOTEL-PEN(SEA VIEW)(کوالالامپور + پنانگ)هتل NOVOTEL HOTEL + PARADISE HOTEL-PEN(SEA VIEW) (BB)
32,900,000
23,900,000
 
18,500,000
22,900,000
SUNWAY PUTRA HOTEL + BAY VIEW BEACH RESORT-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل SUNWAY PUTRA HOTEL + BAY VIEW BEACH RESORT-PEN (BB)
32,900,000
23,900,000
 
18,500,000
22,900,000
ISTANA HOTEL + EVERGREEN HOTEL-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل ISTANA HOTEL + EVERGREEN HOTEL-PEN (BB)
35,900,000
25,500,000
 
18,900,000
24,500,000
RENAISSANCE HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW)(کوالالامپور + پنانگ)هتل RENAISSANCE HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW) (BB)
37,900,000
26,900,000
 
19,500,000
25,500,000
ELEMENTS BY WESTIN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW(کوالالامپور + پنانگ)هتل ELEMENTS BY WESTIN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW (BB)
37,900,000
26,900,000
 
19,500,000
25,500,000
SHERATON HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW(کوالالامپور + پنانگ)هتل SHERATON HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW (BB)
40,500,000
27,500,000
 
19,900,000
26,500,000
PULLMAN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW)(کوالالامپور + پنانگ)هتل PULLMAN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW) (BB)
40,500,000
27,500,000
 
19,900,000
26,500,000
WESTIN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW(کوالالامپور + پنانگ)هتل WESTIN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW (BB)
43,900,000
29,900,000
 
20,500,000
27,900,000
SHANGRI LA HOTEL + RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل SHANGRI LA HOTEL + RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN (BB)
50,900,000
32,900,000
 
21,900,000
30,900,000
RITZ CARLTON HOTEL RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل RITZ CARLTON HOTEL RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN (BB)
50,900,000
32,900,000
 
21,900,000
30,900,000
GRAND HAYATT HOTEL + RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل GRAND HAYATT HOTEL + RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN (BB)
59,500,000
36,900,000
 
23,900,000
34,900,000
هتل قیمت به ریال

TUNE HOTEL PWTC (SET BREAKFAST) + COPTHORNE KING HOTEL-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل TUNE HOTEL PWTC (SET BREAKFAST) + COPTHORNE KING HOTEL-PEN (BB)

یک تخته 24,900,000
دو تخته 19,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 16,000,000
کودک 12-6 19,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

D MAJESTIC PLACE HOTEL FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل D MAJESTIC PLACE HOTEL FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN (BB)

یک تخته 27,900,000
دو تخته 21,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 16,900,000
کودک 12-6 20,600,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

OAKWOOD HOTEL + FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل OAKWOOD HOTEL + FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN (BB)

یک تخته 28,500,000
دو تخته 21,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 17,500,000
کودک 12-6 20,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

FURAMA HOTEL + FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل FURAMA HOTEL + FLAMINGO/ COPTHORNE KING-PEN (BB)

یک تخته 29,520,000
دو تخته 22,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 17,900,000
کودک 12-6 21,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

VERDANT HILL(METRO360) + PARADISE HOTEL-PEN(SEA VIEW)(کوالالامپور + پنانگ)هتل VERDANT HILL(METRO360) + PARADISE HOTEL-PEN(SEA VIEW) (BB)

یک تخته 29,520,000
دو تخته 22,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 17,900,000
کودک 12-6 21,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

NOVOTEL HOTEL + PARADISE HOTEL-PEN(SEA VIEW)(کوالالامپور + پنانگ)هتل NOVOTEL HOTEL + PARADISE HOTEL-PEN(SEA VIEW) (BB)

یک تخته 32,900,000
دو تخته 23,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 18,500,000
کودک 12-6 22,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUNWAY PUTRA HOTEL + BAY VIEW BEACH RESORT-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل SUNWAY PUTRA HOTEL + BAY VIEW BEACH RESORT-PEN (BB)

یک تخته 32,900,000
دو تخته 23,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 18,500,000
کودک 12-6 22,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ISTANA HOTEL + EVERGREEN HOTEL-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل ISTANA HOTEL + EVERGREEN HOTEL-PEN (BB)

یک تخته 35,900,000
دو تخته 25,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 18,900,000
کودک 12-6 24,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RENAISSANCE HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW)(کوالالامپور + پنانگ)هتل RENAISSANCE HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW) (BB)

یک تخته 37,900,000
دو تخته 26,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 19,500,000
کودک 12-6 25,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELEMENTS BY WESTIN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW(کوالالامپور + پنانگ)هتل ELEMENTS BY WESTIN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW (BB)

یک تخته 37,900,000
دو تخته 26,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 19,500,000
کودک 12-6 25,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SHERATON HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW(کوالالامپور + پنانگ)هتل SHERATON HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW (BB)

یک تخته 40,500,000
دو تخته 27,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 19,900,000
کودک 12-6 26,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PULLMAN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW)(کوالالامپور + پنانگ)هتل PULLMAN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW) (BB)

یک تخته 40,500,000
دو تخته 27,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 19,900,000
کودک 12-6 26,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

WESTIN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW(کوالالامپور + پنانگ)هتل WESTIN HOTEL + LEXIS HOTEL(ALL ROOM WITH POOL&SEA VIEW (BB)

یک تخته 43,900,000
دو تخته 29,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 20,500,000
کودک 12-6 27,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SHANGRI LA HOTEL + RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل SHANGRI LA HOTEL + RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN (BB)

یک تخته 50,900,000
دو تخته 32,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 21,900,000
کودک 12-6 30,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RITZ CARLTON HOTEL RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل RITZ CARLTON HOTEL RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN (BB)

یک تخته 50,900,000
دو تخته 32,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 21,900,000
کودک 12-6 30,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND HAYATT HOTEL + RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN(کوالالامپور + پنانگ)هتل GRAND HAYATT HOTEL + RASA SAYANG BY SHANGRILA RESORT-PEN (BB)

یک تخته 59,500,000
دو تخته 36,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 23,900,000
کودک 12-6 34,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
توضیحات

پکیج شامل : 4شب اقامت در کوالا + 3 شب اقامت در پیننگ+هتل با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی+ گشت نیم روزی در کوالالامپور با نهار فست فود+گشت نیم روزه در پیننگ بدون نهار+ترانسفر کوالا به پیننگ با اتوبوس(5ساعت زمینی)+ لیدر ایرانی +به ازای هر اتاق یک سیم کارت در مالزی

 از اول جولای 2017 میلادی هتلهای مالزی ، مالیات جهانگردی روز اول و در هنگام تحویل اتاق از مسافر دریافت خواهد کرد:

- هتلهای 5 ستاره : 20 ریبگت مالزی هر اتاق هر شب

- هتلهای 4 ستاره : 10 ریبگت مالزی هر اتاق هر شب

- هتلهای 3 ستاره : 5 ریبگت مالزی هر اتاق هر شب

 1: پرواز و هتل ،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد

2: نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 300.000 تومان می باشد

3: مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکاران می باشد

4:در صورت تایید هتل درخواستی تغییر هتل و یا کنسلی شامل جریمه می شود.

5:  نرخ های فوق در ایام عادی معتبر میباشد و در ایام خاص می بایست اطلاعات نرخی را از روی سایت رزرواسیون  رهام گشت گیتی پیگیری نمایید.

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top