تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور lankavi02 نام تور 4شب کوالالامپور+3شب لنکاوی با ایرآسیا تعداد شب 7 مقصد نهایی کوالالامپور + لنکاوی ایرلاین ایرآسیا وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/09/30 شمسی : 1396/07/08
گالری
لنکاوی ایرآسیا
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
TUNE HOTEL PWTC(SET BREAKFAST) + CENTURY HELNG HOTEL-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل TUNE HOTEL PWTC(SET BREAKFAST) + CENTURY HELNG HOTEL-LGK (BB)
27,900,000
23,000,000
 
19,900,000
22,500,000
D MAJESTIC PLACE HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل D MAJESTIC PLACE HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK (BB)
30,900,000
24,900,000
35,700,000
20,900,000
23,900,000
OAKWOOD HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل OAKWOOD HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK (BB)
31,900,000
25,500,000
38,100,000
21,500,000
24,900,000
FURAMA HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل FURAMA HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK (BB)
32,900,000
25,900,000
39,600,000
21,900,000
25,500,000
VERDANT HILL(METRO360) + ASEANIA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل VERDANT HILL(METRO360) + ASEANIA RESORT-LGK (BB)
32,900,000
25,900,000
45,000,000
21,900,000
25,500,000
NOVOTEL HOTEL + CENTURY BEACH RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل NOVOTEL HOTEL + CENTURY BEACH RESORT-LGK (BB)
35,900,000
26,900,000
48,000,000
21,900,000
25,900,000
SUNWAY PUTRA HOTEL + CENTURY BEACH RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل SUNWAY PUTRA HOTEL + CENTURY BEACH RESORT-LGK (BB)
35,900,000
26,900,000
49,800,000
21,900,000
25,900,000
ISTANA HOTEL + TANJUNG RHU-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل ISTANA HOTEL + TANJUNG RHU-LGK (BB)
44,900,000
31,500,000
57,300,000
23,500,000
30,500,000
RENAISSANCE HOTEL + TANJUNG RHU-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل RENAISSANCE HOTEL + TANJUNG RHU-LGK (BB)
45,900,000
31,900,000
 
23,900,000
30,900,000
ELEMENTS BY WESTIN HOTEL + TANJUNG RHU-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل ELEMENTS BY WESTIN HOTEL + TANJUNG RHU-LGK (BB)
45,900,000
31,900,000
 
23,900,000
30,900,000
SHERATON HOTEL + BERJAYA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل SHERATON HOTEL + BERJAYA RESORT-LGK (BB)
50,900,000
34,900,000
 
24,900,000
32,900,000
PULLMAN HOTEL + BERJAYA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل PULLMAN HOTEL + BERJAYA RESORT-LGK (BB)
50,900,000
34,900,000
 
24,900,000
32,900,000
WESTIN HOTEL + WESTIN HOTEL-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل WESTIN HOTEL + WESTIN HOTEL-LGK (BB)
55,900,000
37,900,000
 
25,500,000
35,900,000
SHANGRI LA HOTEL+ DANNA HOTEL-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل SHANGRI LA HOTEL+ DANNA HOTEL-LGK (BB)
67,900,000
43,500,000
 
27,900,000
40,500,000
RITZ CARLTON HOTEL + DANNA HOTEL-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل RITZ CARLTON HOTEL + DANNA HOTEL-LGK (BB)
67,900,000
43,500,000
 
27,900,000
40,500,000
GRAND HAYATT HOTEL + DANNA HOTEL-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل GRAND HAYATT HOTEL + DANNA HOTEL-LGK (BB)
73,900,000
46,900,000
 
29,500,000
43,900,000
هتل قیمت به ریال

TUNE HOTEL PWTC(SET BREAKFAST) + CENTURY HELNG HOTEL-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل TUNE HOTEL PWTC(SET BREAKFAST) + CENTURY HELNG HOTEL-LGK (BB)

یک تخته 27,900,000
دو تخته 23,000,000
نفر سوم -
کودک 6-2 19,900,000
کودک 12-6 22,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

D MAJESTIC PLACE HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل D MAJESTIC PLACE HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK (BB)

یک تخته 30,900,000
دو تخته 24,900,000
نفر سوم 35,700,000
کودک 6-2 20,900,000
کودک 12-6 23,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

OAKWOOD HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل OAKWOOD HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK (BB)

یک تخته 31,900,000
دو تخته 25,500,000
نفر سوم 38,100,000
کودک 6-2 21,500,000
کودک 12-6 24,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

FURAMA HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل FURAMA HOTEL + ASEANIA RESORT-LGK (BB)

یک تخته 32,900,000
دو تخته 25,900,000
نفر سوم 39,600,000
کودک 6-2 21,900,000
کودک 12-6 25,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

VERDANT HILL(METRO360) + ASEANIA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل VERDANT HILL(METRO360) + ASEANIA RESORT-LGK (BB)

یک تخته 32,900,000
دو تخته 25,900,000
نفر سوم 45,000,000
کودک 6-2 21,900,000
کودک 12-6 25,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

NOVOTEL HOTEL + CENTURY BEACH RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل NOVOTEL HOTEL + CENTURY BEACH RESORT-LGK (BB)

یک تخته 35,900,000
دو تخته 26,900,000
نفر سوم 48,000,000
کودک 6-2 21,900,000
کودک 12-6 25,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SUNWAY PUTRA HOTEL + CENTURY BEACH RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل SUNWAY PUTRA HOTEL + CENTURY BEACH RESORT-LGK (BB)

یک تخته 35,900,000
دو تخته 26,900,000
نفر سوم 49,800,000
کودک 6-2 21,900,000
کودک 12-6 25,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ISTANA HOTEL + TANJUNG RHU-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل ISTANA HOTEL + TANJUNG RHU-LGK (BB)

یک تخته 44,900,000
دو تخته 31,500,000
نفر سوم 57,300,000
کودک 6-2 23,500,000
کودک 12-6 30,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RENAISSANCE HOTEL + TANJUNG RHU-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل RENAISSANCE HOTEL + TANJUNG RHU-LGK (BB)

یک تخته 45,900,000
دو تخته 31,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 23,900,000
کودک 12-6 30,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELEMENTS BY WESTIN HOTEL + TANJUNG RHU-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل ELEMENTS BY WESTIN HOTEL + TANJUNG RHU-LGK (BB)

یک تخته 45,900,000
دو تخته 31,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 23,900,000
کودک 12-6 30,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SHERATON HOTEL + BERJAYA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل SHERATON HOTEL + BERJAYA RESORT-LGK (BB)

یک تخته 50,900,000
دو تخته 34,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 24,900,000
کودک 12-6 32,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PULLMAN HOTEL + BERJAYA RESORT-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل PULLMAN HOTEL + BERJAYA RESORT-LGK (BB)

یک تخته 50,900,000
دو تخته 34,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 24,900,000
کودک 12-6 32,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

WESTIN HOTEL + WESTIN HOTEL-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل WESTIN HOTEL + WESTIN HOTEL-LGK (BB)

یک تخته 55,900,000
دو تخته 37,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,500,000
کودک 12-6 35,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SHANGRI LA HOTEL+ DANNA HOTEL-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل SHANGRI LA HOTEL+ DANNA HOTEL-LGK (BB)

یک تخته 67,900,000
دو تخته 43,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 27,900,000
کودک 12-6 40,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

RITZ CARLTON HOTEL + DANNA HOTEL-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل RITZ CARLTON HOTEL + DANNA HOTEL-LGK (BB)

یک تخته 67,900,000
دو تخته 43,500,000
نفر سوم -
کودک 6-2 27,900,000
کودک 12-6 40,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND HAYATT HOTEL + DANNA HOTEL-LGK(کوالالامپور + لنکاوی)هتل GRAND HAYATT HOTEL + DANNA HOTEL-LGK (BB)

یک تخته 73,900,000
دو تخته 46,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 29,500,000
کودک 12-6 43,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
توضیحات

پکیج شامل :4شب اقامت در کوالا+3شب اقامت در لنکاوی +ترانسفر فرودگاهی+ گشت نیم روزه در کوالالامپور با نهار فست فود ،گشت نیم روزه در لنگکاوی، ، لیدر ایرانی ، سیم کارت همراه به ازای هر اتاق ( هرینه بلیط هوایی جداگانه لحاظ می گردد.

 از اول جولای 2017 میلادی هتلهای مالزی ، مالیات جهانگردی روز اول و در هنگام تحویل اتاق از مسافر دریافت خواهد کرد:

- هتلهای 5 ستاره : 20 ریبگت مالزی هر اتاق هر شب

- هتلهای 4 ستاره : 10 ریبگت مالزی هر اتاق هر شب

- هتلهای 3 ستاره : 5 ریبگت مالزی هر اتاق هر شب

 1: پرواز و هتل ،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد

2: نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 490.000 تومان می باشد

3: مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکاران می باشد

4:در صورت تایید هتل درخواستی تغییر هتل و یا کنسلی شامل جریمه می شود.

5:  نرخ های فوق در ایام عادی معتبر میباشد و در ایام خاص می بایست اطلاعات نرخی را از روی سایت رزرواسیون  رهام گشت گیتی پیگیری نمایید.

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top