تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور kuall02 نام تور 6شب کوالالامپور ویژه نوروز با ایرآسیا تعداد شب 6 مقصد نهایی کوالالامپور ایرلاین ایرآسیا وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/03/27 شمسی : 1396/01/07
گالری
کوالالامپور ایراسیا
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Furama(کوالالامپور)هتل Furama (BB)Bukit Bintang
31,950,000
26,950,000
 
23,950,000
26,450,000
Federal(کوالالامپور)هتل Federal (BB)
30,950,000
26,950,000
 
23,950,000
25,950,000
Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)pwtc
32,950,000
27,950,000
 
24,450,000
26,950,000
Royal Bintang(کوالالامپور)هتل Royal Bintang (BB)Bukit Bintang
34,950,000
28,950,000
 
24,950,000
27,950,000
Royal Hotel(کوالالامپور)هتل Royal Hotel (BB)Bukit Bintang
34,950,000
28,950,000
 
24,950,000
27,950,000
Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett Regency (BB)Bukit Bintang
36,950,000
29,450,000
 
24,950,000
28,450,000
Corus(کوالالامپور)هتل Corus   ((A))(BB)Twin Tower
37,950,000
29,950,000
 
25,450,000
28,950,000
Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)Twin Tower
38,950,000
30,450,000
 
25,450,000
29,450,000
Berjaya times square(کوالالامپور)هتل Berjaya times square (BB)
38,950,000
30,450,000
 
25,450,000
29,450,000
Pacific Regency(کوالالامپور)هتل Pacific Regency (BB)Times Squar
39,950,000
30,950,000
 
25,950,000
29,950,000
Impiana(کوالالامپور)هتل Impiana (BB)
39,950,000
30,950,000
 
25,950,000
29,950,000
Royal Chulan(کوالالامپور)هتل Royal Chulan (BB)Conlay
41,950,000
31,950,000
 
25,950,000
30,950,000
Renaissance(کوالالامپور)هتل Renaissance (BB)Twin Tower
41,950,000
31,950,000
 
25,950,000
30,950,000
maya hotel(کوالالامپور)هتل maya hotel (BB)
42,950,000
32,950,000
 
26,450,000
30,950,000
Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton   (TOP)(BB)Sultan Ismaeil
45,950,000
33,950,000
 
26,950,000
31,950,000
grand millenium(کوالالامپور)هتل grand millenium (BB)
45,950,000
33,950,000
 
26,950,000
31,950,000
Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)Twin Tower
47,950,000
34,950,000
 
27,450,000
32,950,000
Le Meridien(کوالالامپور)هتل Le Meridien   (TOP)(BB)Kl Central
48,450,000
35,450,000
 
27,450,000
33,950,000
The Majestic(کوالالامپور)هتل The Majestic (BB)
48,950,000
35,950,000
 
27,950,000
34,450,000
westin(کوالالامپور)هتل westin (BB)
49,950,000
36,950,000
 
27,950,000
34,950,000
Jw Mariott(کوالالامپور)هتل Jw Mariott   (TOP)(BB)Bukit Bintang
54,950,000
38,950,000
 
28,950,000
35,950,000
shangrila(کوالالامپور)هتل shangrila   ((lux))(BB)
56,950,000
39,950,000
 
29,950,000
 
The Ritz carlton(کوالالامپور)هتل The Ritz carlton (BB)
56,950,000
39,950,000
 
29,950,000
37,950,000
هتل قیمت به ریال

Furama(کوالالامپور)هتل Furama (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 31,950,000
دو تخته 26,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 23,950,000
کودک 12-6 26,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Federal(کوالالامپور)هتل Federal (BB)

یک تخته 30,950,000
دو تخته 26,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 23,950,000
کودک 12-6 25,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)(pwtc)

یک تخته 32,950,000
دو تخته 27,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 24,450,000
کودک 12-6 26,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Bintang(کوالالامپور)هتل Royal Bintang (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 34,950,000
دو تخته 28,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 24,950,000
کودک 12-6 27,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Hotel(کوالالامپور)هتل Royal Hotel (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 34,950,000
دو تخته 28,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 24,950,000
کودک 12-6 27,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett Regency (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 36,950,000
دو تخته 29,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 24,950,000
کودک 12-6 28,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Corus(کوالالامپور)هتل Corus   ((A))(BB)(Twin Tower)

یک تخته 37,950,000
دو تخته 29,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,450,000
کودک 12-6 28,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)(Twin Tower)

یک تخته 38,950,000
دو تخته 30,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,450,000
کودک 12-6 29,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Berjaya times square(کوالالامپور)هتل Berjaya times square (BB)

یک تخته 38,950,000
دو تخته 30,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,450,000
کودک 12-6 29,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pacific Regency(کوالالامپور)هتل Pacific Regency (BB)(Times Squar)

یک تخته 39,950,000
دو تخته 30,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,950,000
کودک 12-6 29,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Impiana(کوالالامپور)هتل Impiana (BB)

یک تخته 39,950,000
دو تخته 30,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,950,000
کودک 12-6 29,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Chulan(کوالالامپور)هتل Royal Chulan (BB)(Conlay)

یک تخته 41,950,000
دو تخته 31,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,950,000
کودک 12-6 30,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Renaissance(کوالالامپور)هتل Renaissance (BB)(Twin Tower)

یک تخته 41,950,000
دو تخته 31,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 25,950,000
کودک 12-6 30,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

maya hotel(کوالالامپور)هتل maya hotel (BB)

یک تخته 42,950,000
دو تخته 32,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 26,450,000
کودک 12-6 30,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton   (TOP)(BB)(Sultan Ismaeil)

یک تخته 45,950,000
دو تخته 33,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 26,950,000
کودک 12-6 31,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

grand millenium(کوالالامپور)هتل grand millenium (BB)

یک تخته 45,950,000
دو تخته 33,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 26,950,000
کودک 12-6 31,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)(Twin Tower)

یک تخته 47,950,000
دو تخته 34,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 27,450,000
کودک 12-6 32,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Meridien(کوالالامپور)هتل Le Meridien   (TOP)(BB)(Kl Central)

یک تخته 48,450,000
دو تخته 35,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 27,450,000
کودک 12-6 33,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Majestic(کوالالامپور)هتل The Majestic (BB)

یک تخته 48,950,000
دو تخته 35,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 27,950,000
کودک 12-6 34,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

westin(کوالالامپور)هتل westin (BB)

یک تخته 49,950,000
دو تخته 36,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 27,950,000
کودک 12-6 34,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Jw Mariott(کوالالامپور)هتل Jw Mariott   (TOP)(BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 54,950,000
دو تخته 38,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 28,950,000
کودک 12-6 35,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

shangrila(کوالالامپور)هتل shangrila   ((lux))(BB)

یک تخته 56,950,000
دو تخته 39,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 29,950,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Ritz carlton(کوالالامپور)هتل The Ritz carlton (BB)

یک تخته 56,950,000
دو تخته 39,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 29,950,000
کودک 12-6 37,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایرآسیا - 6 شب اقامت در هتل با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی- گشت نیم روزی با نهار ایرانی ، لیدر ایرانی ، سیم کارت،یک گشت تمام روز گنتینگ هایلند و باتو کیو به همراه شام
توضیحات

1: پرواز و هتل ،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد

2: نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 500.000 تومان می باشد

3: مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکاران می باشد

4:در صورت تایید هتل درخواستی تغییر هتل و یا کنسلی شامل جریمه می شود.

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top