تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور kuall02 نام تور 6شب کوالالامپور ویژه نوروز با ایرآسیا تعداد شب 6 مقصد نهایی کوالالامپور ایرلاین ایرآسیا وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/04/09 شمسی : 1396/01/20
گالری
کوالالامپور ایراسیا
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Pacific Express(کوالالامپور)هتل Pacific Express   ((A))Central Market
33,640,000
31,600,000
 
30,340,000
 
sandpiper/swiss in(کوالالامپور)هتل sandpiper/swiss in (BB)
33,840,000
32,200,000
32,200,000
30,580,000
31,960,000
Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)pwtc
40,180,000
34,900,000
34,900,000
31,660,000
34,360,000
Holiday Inn Express(کوالالامپور)هتل Holiday Inn Express   (TOP)(BB)
40,180,000
34,900,000
 
31,660,000
 
Royal Hotel(کوالالامپور)هتل Royal Hotel (BB)Bukit Bintang
43,180,000
36,400,000
36,400,000
32,260,000
35,740,000
Furama(کوالالامپور)هتل Furama (BB)Bukit Bintang
43,180,000
36,400,000
36,400,000
32,260,000
35,740,000
Sunway Putra(کوالالامپور)هتل Sunway Putra (BB)
43,780,000
36,700,000
36,100,000
32,380,000
35,980,000
Novotel(کوالالامپور)هتل Novotel (BB)
44,380,000
37,000,000
37,000,000
31,500,000
36,280,000
Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett Regency (BB)Bukit Bintang
44,920,000
37,300,000
36,700,000
32,620,000
36,520,000
Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)Twin Tower
46,720,000
38,200,000
37,600,000
32,980,000
37,360,000
Pacific Regency(کوالالامپور)هتل Pacific Regency (BB)Times Squar
46,720,000
38,200,000
37,600,000
32,980,000
37,360,000
Impiana(کوالالامپور)هتل Impiana (BB)
48,520,000
39,100,000
38,500,000
33,340,000
38,140,000
Istana(کوالالامپور)هتل Istana (BB)
49,720,000
39,700,000
39,100,000
33,580,000
38,680,000
maya hotel(کوالالامپور)هتل maya hotel (BB)
51,460,000
40,600,000
40,000,000
33,940,000
39,520,000
grand millenium(کوالالامپور)هتل grand millenium (BB)
56,260,000
43,000,000
42,400,000
34,900,000
41,680,000
Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton   (TOP)(BB)Sultan Ismaeil
56,800,000
43,300,000
42,700,000
35,020,000
41,920,000
Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)Twin Tower
58,000,000
43,900,000
43,300,000
35,260,000
42,460,000
Jw Mariott(کوالالامپور)هتل Jw Mariott   (TOP)(BB)Bukit Bintang
64,540,000
47,200,000
46,600,000
36,580,000
45,460,000
shangrila(کوالالامپور)هتل shangrila   ((lux))(BB)
76,420,000
53,200,000
52,600,000
38,980,000
52,300,000
هتل قیمت به ریال

Pacific Express(کوالالامپور)هتل Pacific Express   ((A))(Central Market)

یک تخته 33,640,000
دو تخته 31,600,000
نفر سوم -
کودک 6-2 30,340,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

sandpiper/swiss in(کوالالامپور)هتل sandpiper/swiss in (BB)

یک تخته 33,840,000
دو تخته 32,200,000
نفر سوم 32,200,000
کودک 6-2 30,580,000
کودک 12-6 31,960,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)(pwtc)

یک تخته 40,180,000
دو تخته 34,900,000
نفر سوم 34,900,000
کودک 6-2 31,660,000
کودک 12-6 34,360,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Holiday Inn Express(کوالالامپور)هتل Holiday Inn Express   (TOP)(BB)

یک تخته 40,180,000
دو تخته 34,900,000
نفر سوم -
کودک 6-2 31,660,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Hotel(کوالالامپور)هتل Royal Hotel (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 43,180,000
دو تخته 36,400,000
نفر سوم 36,400,000
کودک 6-2 32,260,000
کودک 12-6 35,740,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Furama(کوالالامپور)هتل Furama (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 43,180,000
دو تخته 36,400,000
نفر سوم 36,400,000
کودک 6-2 32,260,000
کودک 12-6 35,740,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sunway Putra(کوالالامپور)هتل Sunway Putra (BB)

یک تخته 43,780,000
دو تخته 36,700,000
نفر سوم 36,100,000
کودک 6-2 32,380,000
کودک 12-6 35,980,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Novotel(کوالالامپور)هتل Novotel (BB)

یک تخته 44,380,000
دو تخته 37,000,000
نفر سوم 37,000,000
کودک 6-2 31,500,000
کودک 12-6 36,280,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett Regency (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 44,920,000
دو تخته 37,300,000
نفر سوم 36,700,000
کودک 6-2 32,620,000
کودک 12-6 36,520,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)(Twin Tower)

یک تخته 46,720,000
دو تخته 38,200,000
نفر سوم 37,600,000
کودک 6-2 32,980,000
کودک 12-6 37,360,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pacific Regency(کوالالامپور)هتل Pacific Regency (BB)(Times Squar)

یک تخته 46,720,000
دو تخته 38,200,000
نفر سوم 37,600,000
کودک 6-2 32,980,000
کودک 12-6 37,360,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Impiana(کوالالامپور)هتل Impiana (BB)

یک تخته 48,520,000
دو تخته 39,100,000
نفر سوم 38,500,000
کودک 6-2 33,340,000
کودک 12-6 38,140,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Istana(کوالالامپور)هتل Istana (BB)

یک تخته 49,720,000
دو تخته 39,700,000
نفر سوم 39,100,000
کودک 6-2 33,580,000
کودک 12-6 38,680,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

maya hotel(کوالالامپور)هتل maya hotel (BB)

یک تخته 51,460,000
دو تخته 40,600,000
نفر سوم 40,000,000
کودک 6-2 33,940,000
کودک 12-6 39,520,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

grand millenium(کوالالامپور)هتل grand millenium (BB)

یک تخته 56,260,000
دو تخته 43,000,000
نفر سوم 42,400,000
کودک 6-2 34,900,000
کودک 12-6 41,680,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton   (TOP)(BB)(Sultan Ismaeil)

یک تخته 56,800,000
دو تخته 43,300,000
نفر سوم 42,700,000
کودک 6-2 35,020,000
کودک 12-6 41,920,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)(Twin Tower)

یک تخته 58,000,000
دو تخته 43,900,000
نفر سوم 43,300,000
کودک 6-2 35,260,000
کودک 12-6 42,460,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Jw Mariott(کوالالامپور)هتل Jw Mariott   (TOP)(BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 64,540,000
دو تخته 47,200,000
نفر سوم 46,600,000
کودک 6-2 36,580,000
کودک 12-6 45,460,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

shangrila(کوالالامپور)هتل shangrila   ((lux))(BB)

یک تخته 76,420,000
دو تخته 53,200,000
نفر سوم 52,600,000
کودک 6-2 38,980,000
کودک 12-6 52,300,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایرآسیا - 6 شب اقامت در هتل با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی- گشت نیم روزی با نهار ایرانی ، لیدر ایرانی ، سیم کارت همراه
توضیحات

1: پرواز و هتل ،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد

2: نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 500.000 تومان می باشد

3: مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکاران می باشد

4:در صورت تایید هتل درخواستی تغییر هتل و یا کنسلی شامل جریمه می شود.

نرخ های فوق در ایام عادی معتبر میباشد و در ایام خاص می بایست اطلاعات نرخی را از روی سایت رزرواسیون  رهام گشت گیتی پیگیری نمایید

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top