تورهای ویژه خارجی/

جزئیات تور

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور kuall02 نام تور 6شب کوالالامپور ویژه نوروز با ایرآسیا تعداد شب 6 مقصد نهایی کوالالامپور ایرلاین ایرآسیا وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2017/03/27 شمسی : 1396/01/07
گالری
کوالالامپور ایراسیا
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Furama(کوالالامپور)هتل Furama (BB)Bukit Bintang
41,950,000
36,950,000
 
33,950,000
36,450,000
Federal(کوالالامپور)هتل Federal (BB)
40,950,000
36,950,000
 
33,950,000
35,950,000
Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)pwtc
42,950,000
37,950,000
 
34,450,000
36,950,000
Royal Bintang(کوالالامپور)هتل Royal Bintang (BB)Bukit Bintang
44,950,000
38,950,000
 
34,950,000
37,950,000
Royal Hotel(کوالالامپور)هتل Royal Hotel (BB)Bukit Bintang
44,950,000
38,950,000
 
34,950,000
37,950,000
Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett Regency (BB)Bukit Bintang
46,950,000
39,450,000
 
34,950,000
38,450,000
Corus(کوالالامپور)هتل Corus   ((A))(BB)Twin Tower
47,950,000
39,950,000
 
35,450,000
38,950,000
Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)Twin Tower
48,950,000
40,450,000
 
35,450,000
39,450,000
Berjaya times square(کوالالامپور)هتل Berjaya times square (BB)
48,950,000
40,450,000
 
35,450,000
39,450,000
Pacific Regency(کوالالامپور)هتل Pacific Regency (BB)Times Squar
49,950,000
40,950,000
 
35,950,000
39,950,000
Impiana(کوالالامپور)هتل Impiana (BB)
49,950,000
40,950,000
 
35,950,000
39,950,000
Royal Chulan(کوالالامپور)هتل Royal Chulan (BB)Conlay
51,950,000
41,950,000
 
35,950,000
40,950,000
Renaissance(کوالالامپور)هتل Renaissance (BB)Twin Tower
51,950,000
41,950,000
 
35,950,000
40,950,000
maya hotel(کوالالامپور)هتل maya hotel (BB)
52,950,000
42,950,000
 
36,450,000
40,950,000
Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton   (TOP)(BB)Sultan Ismaeil
55,950,000
43,950,000
 
36,950,000
41,950,000
grand millenium(کوالالامپور)هتل grand millenium (BB)
55,950,000
43,950,000
 
36,950,000
41,950,000
Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)Twin Tower
57,950,000
44,950,000
 
37,450,000
42,950,000
Le Meridien(کوالالامپور)هتل Le Meridien   (TOP)(BB)Kl Central
58,450,000
45,450,000
 
37,450,000
43,950,000
The Majestic(کوالالامپور)هتل The Majestic (BB)
58,950,000
45,950,000
 
37,950,000
44,450,000
westin(کوالالامپور)هتل westin (BB)
59,950,000
46,950,000
 
37,950,000
44,950,000
Jw Mariott(کوالالامپور)هتل Jw Mariott   (TOP)(BB)Bukit Bintang
64,950,000
48,950,000
 
38,950,000
45,950,000
shangrila(کوالالامپور)هتل shangrila   ((lux))(BB)
66,950,000
49,950,000
 
39,950,000
 
The Ritz carlton(کوالالامپور)هتل The Ritz carlton (BB)
66,950,000
49,950,000
 
39,950,000
47,950,000
هتل قیمت به ریال

Furama(کوالالامپور)هتل Furama (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 41,950,000
دو تخته 36,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 33,950,000
کودک 12-6 36,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Federal(کوالالامپور)هتل Federal (BB)

یک تخته 40,950,000
دو تخته 36,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 33,950,000
کودک 12-6 35,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)(pwtc)

یک تخته 42,950,000
دو تخته 37,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 34,450,000
کودک 12-6 36,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Bintang(کوالالامپور)هتل Royal Bintang (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 44,950,000
دو تخته 38,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 34,950,000
کودک 12-6 37,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Hotel(کوالالامپور)هتل Royal Hotel (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 44,950,000
دو تخته 38,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 34,950,000
کودک 12-6 37,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett Regency (BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 46,950,000
دو تخته 39,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 34,950,000
کودک 12-6 38,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Corus(کوالالامپور)هتل Corus   ((A))(BB)(Twin Tower)

یک تخته 47,950,000
دو تخته 39,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 35,450,000
کودک 12-6 38,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)(Twin Tower)

یک تخته 48,950,000
دو تخته 40,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 35,450,000
کودک 12-6 39,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Berjaya times square(کوالالامپور)هتل Berjaya times square (BB)

یک تخته 48,950,000
دو تخته 40,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 35,450,000
کودک 12-6 39,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Pacific Regency(کوالالامپور)هتل Pacific Regency (BB)(Times Squar)

یک تخته 49,950,000
دو تخته 40,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 35,950,000
کودک 12-6 39,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Impiana(کوالالامپور)هتل Impiana (BB)

یک تخته 49,950,000
دو تخته 40,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 35,950,000
کودک 12-6 39,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Royal Chulan(کوالالامپور)هتل Royal Chulan (BB)(Conlay)

یک تخته 51,950,000
دو تخته 41,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 35,950,000
کودک 12-6 40,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Renaissance(کوالالامپور)هتل Renaissance (BB)(Twin Tower)

یک تخته 51,950,000
دو تخته 41,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 35,950,000
کودک 12-6 40,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

maya hotel(کوالالامپور)هتل maya hotel (BB)

یک تخته 52,950,000
دو تخته 42,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 36,450,000
کودک 12-6 40,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Sheraton(کوالالامپور)هتل Sheraton   (TOP)(BB)(Sultan Ismaeil)

یک تخته 55,950,000
دو تخته 43,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 36,950,000
کودک 12-6 41,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

grand millenium(کوالالامپور)هتل grand millenium (BB)

یک تخته 55,950,000
دو تخته 43,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 36,950,000
کودک 12-6 41,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)(Twin Tower)

یک تخته 57,950,000
دو تخته 44,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 37,450,000
کودک 12-6 42,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Le Meridien(کوالالامپور)هتل Le Meridien   (TOP)(BB)(Kl Central)

یک تخته 58,450,000
دو تخته 45,450,000
نفر سوم -
کودک 6-2 37,450,000
کودک 12-6 43,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Majestic(کوالالامپور)هتل The Majestic (BB)

یک تخته 58,950,000
دو تخته 45,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 37,950,000
کودک 12-6 44,450,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

westin(کوالالامپور)هتل westin (BB)

یک تخته 59,950,000
دو تخته 46,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 37,950,000
کودک 12-6 44,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Jw Mariott(کوالالامپور)هتل Jw Mariott   (TOP)(BB)(Bukit Bintang)

یک تخته 64,950,000
دو تخته 48,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 38,950,000
کودک 12-6 45,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

shangrila(کوالالامپور)هتل shangrila   ((lux))(BB)

یک تخته 66,950,000
دو تخته 49,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 39,950,000
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

The Ritz carlton(کوالالامپور)هتل The Ritz carlton (BB)

یک تخته 66,950,000
دو تخته 49,950,000
نفر سوم -
کودک 6-2 39,950,000
کودک 12-6 47,950,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایرآسیا - 6 شب اقامت در هتل با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی- گشت نیم روزی با نهار ایرانی ، لیدر ایرانی ، سیم کارت،یک گشت تمام روز گنتینگ هایلند و باتو کیو به همراه شام
توضیحات

تور در تاریخ پروازی رفت 16march به برگشت 22march به ازای هر نفر مبلغ 500.000 تومان از نرخ های فوق کسر می گردد.

1: پرواز و هتل ،چارتر و غیر قابل استرداد می باشد

2: نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 500.000 تومان می باشد

3: مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکاران می باشد

4:در صورت تایید هتل درخواستی تغییر هتل و یا کنسلی شامل جریمه می شود.

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رهام گشت گیتی می باشد طراحی سایت: ایران تکنولوژی
Top